V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Na silnici nejsi sám

BŘECLAV (5.10.2022) – I letos jsme spolu s kolegy s PČR a Městem Břeclav připravili další ročník dopravního programu pro žáky třetích tříd. Akce proběhla v půlce září na dětském dopravním hřišti, kde se vystřídali třeťáci ze všech břeclavských základních škol. V učebně si děti oživily znalosti, které již získaly a zároveň se dozvěděly něco nového. Za aprílového počasí si pak pod dozorem strážníků vyzkoušely teorii v praxi a pro zpestření si na připraveném stanovišti opět procvičily paměť. Letos máme dva rekordmany, kteří si zapamatovali devatenáct (to tu ještě nebylo!:o) z dvaceti policejních předmětů. Jsou jimi žáci ze ZŠ Na Valtické. Blahopřejeme a ceny opět přivezeme:o)

FOTOGARERIE

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.