V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Aktuální dění v Břeclavi

Asistenti prevence kriminality v akci

BŘECLAV (2.6.2020) – Opět se potvrdilo, jak důležitá je nejen součinnost strážníků s operátory kamerového systému, ale i asistenty prevence kriminality. Ta byla přímo ukázková.

Právě v době, kdy prováděli rutinní kontrolu ulic Riegrova a Krátká, došlo v jednom z bytů k výbuchu. Asistenti ihned zalarmovali strážníky a ti další složky IZS. Ještě před jejich příjezdem pomáhali s evakuací obyvatel postiženého domu. Když z jednoho z bytů zaslechli volání o pomoc, pohotově vykopli dveře. Za nimi nalezli dvě těžce zraněné osoby. Informaci opět neprodleně předali složkám IZS, které tak mohli reagovat bez zbytečného prodlení.

Jen o pár dnů později si jeden z asistentů v ulici J. Palacha všiml ženy, která se nápadně podobala osobě hledané PČR. Přestože strážníkům své pravé jméno odmítla uvést, lustrací bylo zjištěnoi, že se v skutku jedná o osobu hledanou. Poté byla předána hlídce PČR.

L. Rigó

zobrazit více

Prodej nalezených věcí

Město Břeclav nabízí k odprodeji nalezené věci.

Upozorňujeme, že není možné si věc předem zamluvit.

Zájemci o koupi se mohou dostavit od 08.06.2020 do 18.06.2020, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12:00 hod. na Městskou policii Břeclav, Oddělení ztrát a nálezů, Kupkova 3, Břeclav.

Podrobnější informace na tel. 519 324 564.

Seznam věcí určených k prodeji naleznete ZDE.

 

zobrazit více

Nevyzpytatelné počasí

BŘECLAV (26.5.2020) – Navzdory problémům v uplynulých dnech se našli i jedinci, kteří si nic nepřipouštěli a „jeli“ si ve svém standardním režimu.

Asi lokální boční poryv větru zaútočil na nebohého cyklistu v ulici třída 1. máje. Stálo ho velké úsilí udržet se na kole, natož ve svém pruhu pro cyklisty. Tři promile, které nadýchal strážníkům, s tím určitě neměly nic společného…
Jen o pár dnů později jiného konzumenta překvapila na cestě k domovu noc. Nedbaje chladu, ulehl v louži. Strážníci ho nalezli s tržnou ránou na hlavě, dezorientovaného, zkřehlého a se dvěma promile. Pro jistotu byl předán do péče záchranářů.

videozáznam

cyklista

(mp)

zobrazit více

Opět se nám tu rozmohl takový nešvar…

BŘECLAV (2.4.2020) – Cíl minimalizovat kontakt strážníků s občany, vzhledem k aktuální situaci, si někteří majitelé plechových miláčku opět vyložili po svém. Neobtěžují se hledat volný „chlívek“ na místě k tomu určeném, ale zaparkují kdekoliv je napadne. Třeba na trávě, ve vjezdu, nebo nejlíp přímo u vchodu. Bez ohledu na škody, bez ohledu na ostatní a bez ohledu na to, zda by se na místo, v případě potřeby, dostali záchranáři nebo hasiči. Strážníci budou tyto případy řešit dle stále platných zákonů. Pomoci v této době můžeme i snahou udržet dosavadní způsob fungování společnosti, včetně dodržování jejich pravidel.

(mp)

268448 3

269364 3

269673 4

zobrazit více

Omezený provoz? Ani náhodou!

BŘECLAV (25.3.2020) - Přestože břeclavským strážníkům nyní odpadla činnost související s kontrolami placeného stání, neznamená to, že by byla jejich služba klidnější. Právě naopak! Ve dne i v noci je na směnách maximálně možný počet hlídek. Všichni strážníci, bez ohledu na své předchozí zařazení, jsou v ulicích a kromě veřejného pořádku, dohlížejí i na dodržování vládních opatření. Mimo to přibyly další činnosti jako kontrola a řízení vstupu do Městského úřadu v hodinách pro veřejnost, rozvoz roušek seniorům, rozvoz respirátorů přidělených jednotlivým ordinacím, dohled nad odběrovým místem u nemocnice atd. Stejně tak jsou zapojeni i operátoři městského kamerového systému. Na několika desítkách kamer monitorují, zda se lidé neshlukují a zda nosí roušky. Kamery jsou však v neustálém pohybu a samozřejmě ne všechny mohou být zobrazeny na monitorech současně. Nelze tedy zachytit všechny možné prohřešky v reálném čase, aby je hlídka mohla ihned operativně řešit. Není v našich silách ještě sledovat všechny facebookové skupiny (a že jich tam je). Ani facebookový profil městské policie není spravován 24 hodin denně. Povzdechy typu „zase je tam banda bez roušek a nikdo s tím nic nedělá“, nemohou být ihned operativně řešeny, protože tyto události bohužel nikdo neoznámí. Pokud tedy chcete skutečně pomoci, tak použijte linku 156. Strážníci mohou jednat ihned.

(mp)

zobrazit více

I strážníci už mají roušek dostatek

BŘECLAV (20.3.2020) - Ještě začátkem týdne to s počtem roušek vypadalo všelijak i na městské policii. Avšak díky solidaritě ze strany občanů mohlo Město Břeclav doplnit zásoby i strážníkům a jsou slíbeny další. Díky tomu můžeme pomoci i my. Komu se roušky stále nedostává, ať kontaktuje MP.

PS: Děkujeme všem!

(mp)

 

IMG 20200319 151713

268008 2

268008 3

zobrazit více

Správa parkovacích karet, Ztráty a nálezy

 

BŘECLAV (16.3.2020) – Upozorňujeme, že od pondělí 16.3.2020 došlo k omezení provozní doby Správy parkovacích a karet a Ztrát a nálezů. Pokud to bude možné, platby provádějte bezhotovostně příkazem na účet a návštěvu oddělení omezte jen na nejnutnější případy.

Upravená pracovní doba:

Pondělí 8:00 – 11:00

Středa 8:00 – 11:00

Dále oznamujeme, že s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Zóny rezidentního stání jsou dočasné zrušeny.

Parkovací automaty budou mimo provoz a parkování bude na těchto místech zdarma.

(mp)

zobrazit více

OZNÁMENÍ - Činnost Městské policie Břeclav při vládou vyhlášeném nouzovém stavu

BŘECLAV (16.3.2020) - S cílem minimalizovat kontakt strážníků s občany při řešení méně společensky nebezpečných přestupků, na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a veřejného pořádku, dnes velitel Městské policie Břeclav po dohodě s vedením města, stanovil všem podřízeným strážníkům postupy a vydal doporučení upravující výkon hlídkové služby. Vydaná doporučení rozhodně neznamenají, že městská policie bude rezignovat na své zákonem stanovené povinnosti, ale jedná se čistě o reakci na aktuální situaci, ve které se občané ČR nacházejí. Strážníci i nadále budou plnit své úkoly při dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností a plynulostí silničního provozu. Jedním z mnoha vydaných preventivních opatření je snížení kontaktu strážníků s občany, což je jedna z možností, jak zamezit šíření infekčního onemocnění. V návaznosti na tato opatření se obracíme na veřejnost se žádostí, aby návštěvu naší služebny na ulici Kupkové omezili pouze na okolnosti, které nesnesou odkladu. Na naše strážníky se můžete v případě potřeby obrátit i telefonicky cestou tísňové telefonní linky 156, na které se můžete dohodnout na dalším postupu. S touto výzvou se na vás, obracíme proto, abychom snížením počtu osobních návštěv pomohli efektivně snížit možné riziko šíření nákazy. Děkujeme za pochopení. Jsme všichni na jedné lodi.

(mp)

zobrazit více

Falešné výběrčí

BŘECLAV (12.3.2020) – V neděli dopoledne si jeden ze strážníků, který byl mimo službu, všiml dvojice žen, která na parkovišti před jedním z OD vybírala finanční příspěvek pro nevidomé. Informace ihned předal hlídce a ta operátorovi MKDS. Ten zjistil jejich popis a upřesnil místo pohybu. Když ženy zahlédly vůz městské policie, podpisové archy, na kterých bylo uvedeno, že sbírka je pro organizaci, která neexistuje, odhodily pod zaparkovaná auta a snažily se o zrychlený přesun. Nic jim to nebylo platné. Cizí státní příslušnice byly pro podezření s trestného činu předány republikovým policistům.

PS: Přestože se jedná o fintu, na kterou jsou obyvatelé neustále upozorňováni, byly archy z poloviny zaplněny podpisy lidí, kteří darovali částku v hodnotě několika set korun…

L. Rigó

zobrazit více

„Dobří“ známí

BŘECLAV (4.3.2020) – Na některé události opakující se v pravidelných intervalech stačí použít tlačítka Ctrl C a Ctrl V. O zvýšený počet výjezdů se přes víkend postarali opět dva jedinci z okruhu „známá firma“...

V pátek odpoledne přijali strážníci hned několik oznámení, že v ulici J. Palacha leží na zemi bezvládný muž. Hlídka zjistila, že je nezraněn, jen notně společensky unaven. Se třemi promile víc než vodorovnou polohu nezvládl. Tím si vysloužil jízdenku do protialkoholní záchytné stanice. Avšak neuběhlo ani 24 hodin a strážníci na něj opět vyjeli. Tentokrát už alespoň komunikoval a byl schopen chůze. Proto byl nasměrován k domovu. Nadýchal „jen“ dva a půl.

Na dalšího v poloze ležmo byli strážníci upozorněni v neděli brzy ráno. Dotyčného únava zmohla v ulici Nádražní. Cesta domů daleká a nohy bolavé. Zato v neděli odpoledne už byl v plné síle. V místní části Poštorná si spolu se dvěma psy udělal piknik na lavičce před jedním z obytných domů. Odpadky poházel kolem a psy měl puštěné na volno. Nepořádek musel uklidit a psy přivázat. Své chování za protiprávní nepovažoval. O své nepravdě se přesvědčí ve správním řízení.

L. Rigó

265084 2

zobrazit více

Auto na zdi, jeden v ohrožení, jeden s trojkou a zraněný pták (vlastně dva)

BŘECLAV (27.2.2020) - Opět malý týdenní „výběr z bobulí“…

Při běžné kontrolní činnosti si hlídka všimla motorového vozidla, které parkovalo u rodinného domu tak na těsno, že to očividně nemohl být úmysl. Jejich domněnku záhy potvrdil i řidič. Auto zaparkoval opodál, ale nezajistil brzdou a tak se samovolně rozjelo. Výsledek? Odřené auto i barák…

V sobotu ráno vyjeli strážníci na žádost operátora ZZS JmK. Měli prověřit oznámení o muži v nouzi. Hlídka zjistila, že se jedná o jejich stálého zákazníka. Pozornost MP považoval za nedostatečnou, tak to zkusil u záchranky. V ohrožení rozhodně nebyl. Po obou složkách se dožadoval nároku na jídlo, teplo a nocleh! Bylo mu vysvětleno, v jakých případech se na tísňové linky volá…

O zpestření se v neděli odpoledne v jednom z OD postaral hlídce také moc dobře známý jedinec. O nákup zájem nejevil, zato velmi hlasitě vulgárně nadával. Proto byl ochrankou ještě před příjezdem hlídky, vyveden. Muž se však nezájmem posluchačů nenechal odradit a jal se obtěžovat ženu sedící na nedaleké zastávce MHD. To už byl ale v hledáčku operátora MKDS. Strážníci mu po odchytu naměřili tři promile. Navíc mu museli přivolat záchranku. V opilosti si ještě stačil způsobit zranění hlavy…

Na dalšího zraněného ptáka, který se nacházel na břehu řeky, strážníky upozornil všímavý občan. Tentokrát šlo ale o volavku. Měla pochroumané křídlo. Hlídka ji opatrně odchytla a zajistila převoz do záchranné stanice.

L. Rigó

264198 2

zobrazit více

Dvojitý zásah

BŘECLAV (25.2.2020) – Díky dokonalé součinnosti strážníků s operátorem kamerového systému byl během krátké chvíle zadržen zloděj, z kterého se vyklubala celostátně hledaná osoba. Včera dopoledne přijali strážníci oznámení ženy, které bylo před prodejnou odcizeno jízdní kolo. Operátor MKDS se ihned pustil do prohledávání záznamů z kamer, které byly v dosahu. A byl úspěšný. Pachatel byl kamerou zachycen i s odcizeným kolem. Zloděje hlídka vzápětí zadržela a lustrací zjistila, že jde o muže podezřelého ze závažné majetkové trestné činnosti, po kterém PČR pátrá. Zloděje strážníci předali policistům a kolo majitelce.

L. Rigó

kolo

zobrazit více

Tradice a kočka na střeše

BŘECLAV (19.2.2020) – Uplynulý víkend se nesl ve znamení tradic. Někteří dodržují půst, jiní zase nehodlají upustit od svých tradičních přestávek na únavné cestě k domovu. Věříce v bezpečnost nočních ulic, s důvěrou se uloží ke spánku tam, kde je zrovna napadne, aby pak mohli být strážníky buzeni a odklízeni.

Na linku 156 se také ozval strážníkům dobře známý filuta, který si s nimi rád hraje. Mezi jeho oblíbené hry patří „Vytoč operačního“ a „Hlídko najdi si mě“. Vzhledem k tomu, že rovněž dodržuje tradice a vždy se schová na stejném místě, ještě nevyhrál. Přes tísňovou linku se také rád zaobírá problémy typu… proč mi už nechtějí nalít, jak to, že MP Břeclav nemá protidrogové oddělení aj.

Nakonec jedna netradiční záchranná akce. V okapovém korytě na okraji střechy rodinného domu v ulici Hraniční, uvízla jedna kočka domácí. Bylo to v den, kdy zcela výjimečně klesla rtuť teploměru na nulu. Celá střecha byla pokryta námrazou a velmi kluzká. Za použití žebříku byla kočka ze svého nedobrovolného zajetí vysvobozena a nezraněna snesena na pevnou zem.

L. Rigó

262256 2

262256 4

zobrazit více

Sabina, požár a další neřád

Břeclav (11.2.2020) - Ani v uplynulých dnech neměli strážníci o události nouzi. Navíc se včera přiřítila Sabina, a tak opět přiložili ruku k dílu a asistovali hasičům, kteří odstraňovali „její“ následky. Součinnost s hasiči však neprovádí strážníci jen v případě nevyzpytatelného počasí. Jednou z událostí, na kterou v minulém týdnu také vyjeli, byl požár v jednom z bytů výškové budovy. Kouř se valil i přes dveře bytu. Na bouchání a zvonění nikdo nereagoval. Vzhledem k tomu, že byli strážníci na místě nejdříve, a že mohl být ohrožen život a majetek, vykopli dveře. V oblacích štiplavého kouře nalezli muže, který si při vaření zdříml a nevzbudil se, ani když se mu jídlo na plotně vznítilo. Hlídka ho ihned předala záchranářům, kteří společně s hasiči přijeli vzápětí. A do třetice. Při kontrole parkoviště u OD Tesco si hlídka všimla muže, který kolemjdoucím nabízel k prodeji originály parfémů. Jakmile však zmerčil hlídku, už si tou originalitou tak jistý nebyl a dal se na útěk. Hlídkou byl „odchycen“ a ztotožněn. Při lustraci strážníci zjistili, že už byl za stejný prohřešek v Břeclavi popotahován, ale lekce mu zřejmě nestačila. Zboží mu bylo odebráno a nyní čeká na správní řízení, kde mu může být udělena pokuta až do výše 100 000 korun.

L. Rigó

cedulastrom

stromy

 

parf

zobrazit více

Břeclav potrápil silný vítr

BŘECLAV (7.2.2020) – Díky nepříznivým povětrnostním podmínkám v předešlých dnech měli strážníci plné ruce práce. Usměrňovali provoz při odstraňování spadlého stromu nebo uzavírali prostor v případě hrozícího nebezpečí při uvolněné střešní krytině, kdy už jedna část spadla mezi zaparkovaná auta. Jako zázrakem nedošlo k žádným zraněním či škodám na majetku. To jsou činnosti, kterými strážníci asistovali hasičům, kteří následky silného větru odstraňovali. Větřisko vyvrátilo i několik dopravních značek a odpadkových košů. Vlivem silného poryvu došlo i k pádu zídky v ulici U Stadionu. Naštěstí se v tu dobu v její blízkosti nikdo nenacházel. S následky jsme se potýkali i včera. Usměrňováním provozu hlídka opět asistovala hasičům při odstraňování uvolněné střešní tašky, která hrozila pádem přímo na frekventovaný chodník.

L. Rigó

260778 1

261000 1

zobrazit více

Oznámení

 

BŘECLAV (4.2.2020) – Městská policie Břeclav upozorňuje na pohyb terénních pracovníků Českého statistického úřadu, kteří budou v termínu od 1. 2. 2020 do 24. 5. 2020 u vybraných domácností získávat údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Více informací najdete ZDE. Přikládáme dva platné průkazy, kterými se budou terénní pracovníci prokazovat. Jejich „pravost“ si můžete ověřit ZDE.

Vzor starho prkazu tazatele rubov strana

Vzor starho prkazu tazatele lcov strana

Vzor novjho prkazu tazatele rubov strana

 

 Vzor novjho prkazu tazatele lcov strana

zobrazit více

Nemocný, zraněný a kamery

BŘECLAV (30.1.2020) – V sobotu odpoledne vyjeli strážníci na žádost operátora ZZS JmK. Měli prověřit nejasné oznámení o muži ve špatném zdravotním stavu nacházejícím se ve vestibulu vlakového nádraží. Strážníci muže na místě skutečně našli, ale záhy zjistili, že jeho potíže už nějaký ten pátek trvají a navíc péči o své zdraví hrubě zanedbává. Lékařské ošetření bylo třeba, ale nebyl v ohrožení života.

To se však nedalo říci o dalším muži, který rychlou lékařskou pomoc skutečně potřeboval. V neděli ráno si ho všiml operátor kamerového systému. Muž upadl na zledovatělé vozovce tak nešťastně, že si způsobil vážné zranění. Hlídka byla na místě do několika minut. Muže předala posádce záchranky, kterou už mezitím přivolal jeden ze svědků.

A u kamer ještě zůstaneme. Záznamy z kamerového systému opět pomohly ustanovit pachatele, kteří se dlouhodobě podíleli na ničení cizího majetku. Přestože měli operátoři k dispozici jen kusé informace, potřebné záznamy dohledali a předali PČR. Podezřelé osoby tak mohly být ztotožněny a hnány k zodpovědnosti.

L. Rigó

zobrazit více

Pěsti, hledaný a prodejci

BŘECLAV (27.1.2020) - V uplynulých dnech řešili strážníci i potyčku mezi dvěma muži. Ti si na veřejnosti mezi sebou „ručně a stručně“ vyřizovali záležitosti z dob dávno minulých. Hlídka je zaregistrovala v ulici J. Palacha. Asi netřeba zmiňovat, že oba „požili“. Událost MP dále šetří.

Strážníkům se také podařilo najít osobu, po které pátrala PČR. Muže, jenž odpovídal popisu, si hlídka všimla při běžné kontrolní činnosti v místní části Poštorná. Bez prodlení byl předán do rukou policistů.

A do třetice jedno upozornění. Na linku 156 bylo opět hlášeno nabízení zboží pochybného původu. Prodejci, jejichž původ je ještě pochybnější, se pohybovali na parkovišti před OD Tesco. V našem případě mělo jít o vrtačku. Nabádáme občany k obezřetnosti. S prodejci nekomunikovat, nic od nich nekupovat a událost ihned nahlásit.

L. Rigó

zobrazit více

Žena a labuť v nouzi

BŘECLAV (21.1.2020) – V uplynulých dnech překvapila strážníky telefonická žádost ženy o okamžitý převoz „na záchytku“. Vysvětlení, že o tom rozhoduje pouze lékař, nehodlala akceptovat a jala se vyhrožovat, „že si něco udělá“. Strážníci okamžitě zalarmovali i hlídku PČR a vyjeli. Na udané adrese se však nenacházela a navíc tam dotyčnou nikdo neznal. Lustrací bylo zjištěno, že se nějaký čas zdržovala i v jiné části města, ale ani tam nebyla k nalezení. Žena se však opět ozvala. Se stejnými výhrůžkami a prý na stejné adrese, kde už ji hlídky marně hledaly. Přestože se na udaném místě opět nenacházela, strážníci ji přece jen našli. Byla pod vlivem alkoholu, v nedobrém zdravotním stavu a neustále vyhrožovala sebepoškozením. Přivolaná záchranka ženu převezla ihned do nemocnice.

O pár hodin později vyjeli strážníci k řece Dyji. Na břehu se měla nacházet zraněná labuť, na kterou upozornil všímavý občan. Hlídka zjistila, že zraněná naštěstí nebyla, bohužel však uvízla v rybářském vlasci. Čím více se z něj pokoušela dostat, tím více se do něj zamotávala. Strážníci zvíře ihned vysvobodili a vypustili do řeky.

L. Rigó

zobrazit více

Kamerový systém opět v hlavní roli

BŘECLAV (17.1.2020) – Další dva parádní kousky si připsali na svůj vrub operátoři břeclavského kamerového systému. V úterý v jedné z bočních ulic nedaleko hlavní pošty došlo v důsledku dopravní nehody k poškození rozvodné datové skříně patřící společnosti poskytující internetové služby. Náhodný svědek hlídce vozidlo popsal a uvedl i časové údaje, které operátor vyhodnotil. Díky místní znalosti už pro něj nebyl problém správně vytipovat jak příjezdovou, tak i odjezdovou trasu vozidla od místa dopravní nehody. Přestože uvedené místo kamery nezabírají, vozidlo zpětně dohledal na ostatních kamerových záznamech, sestavil časovou osou jízdy a zadokumentoval jej i s poškozením vozidla, které odpovídalo způsobu dopravní nehody. Potřebné informace k ustanovení pachatele tak mohly být ihned postoupeny PČR. Těstě po půlnoci o pár dní dříve si operátor také všiml skupiny osob, která odpovídala popisu podezřelých ze sériové trestné činnosti. Ihned zalarmoval hlídky jak městské tak státní policie, aby mohlo být zabráněno v další trestné činnosti.

L. Rigó

 

257993 1

zobrazit více

Seniorky, kolaps a muž na kolejích

BŘECLAV (14.1.2020) – V uplynulých dnech strážníci opět pomáhali několika potřebným. Zcela výjimečné bylo to, že ani v jedné z událostí nešlo o alkohol. V rozmezí několika málo hodin byly hned dvě seniorky nuceny použít nouzové tlačítko alarmu na svých S.O.S. hodinkách. Obě doma upadly a nebyly schopny se bez pomoci postavit. Díky generálnímu klíči u nich byli strážníci do několika minut. Naštěstí se ani jedna z nich při pádu nezranila, a proto stačila pouze pomoc strážníků. Nebylo tak třeba alarmovat i záchranáře. Pomoc potřeboval i muž, který v pátek večer náhle zkolaboval a byl přímo ohrožen na životě. Strážníci ho spolu s hasiči oživovali do příjezdu záchranky. Neméně dramatická byla i poslední událost. Na další volání o pomoc vyjeli strážníci k rybníku za město. Oznamovatel nalezl v kolejišti zraněného muže, který vyhrožoval, že zde skoncuje se životem. Ještě před příjezdem hlídky se oznamovateli podařilo muže z dosahu kolejí dostat, ale ten měl neustále snahu se do kolejiště vracet, a tak mu v tom strážníci byli nuceni bránit. Na místo byla přivolána záchranka, která muže ihned převezla do nemocnice.

L. Rigó

zobrazit více

Strážníci pokračují v kontrolách osob bez domova

BŘECLAV (8.1.2020) –Pár posledních nocí klesala rtuť teploměru pod nulu, a tak se strážníci opět vypravili do lokalit, kde přebývají osoby bez domova. Spolu se sociálními pracovnicemi zkontrolovali jejich zdravotní stav a zároveň jim poskytli informace ohledně možnosti ubytování či řešení jejich momentální situace.

L. Rigó

81445060 1734553260015316 8050081954789326848 n

82791279 2630758090489752 4528775518773837824 n

zobrazit více

Upozornění

BŘECLAV (7.12.2020) – V místní části Stará Břeclav jsou už nějaký čas zavedeny tzv. ochranné jízdní pruhy pro cyklisty, na kterých je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích zakázáno zastavení a stání. Vzhledem k stížnostem (konkrétně se jedná o ulici G. Šimka) budou strážníci městské policie společně s příslušníky DI PČR toto nedovolené zastavení a stání řešit jako přestupek. Navíc uvedená komunikace rozměrově nesplňuje podmínky pro možné stání (volné 3 m pro každý směr jízdy).

(mp)

Výstřižek

zobrazit více

Koledník

BŘECLAV (3.1.2020) – Že by alespoň vánoční svátky měly probíhat v klidu a míru nevzali v potaz dva výtečníci, které právě mezi svátky zaměřil operátor kamerového systému v ulici Nádražní. A to zrovna ve chvíli, kdy jeden „ručně“ domlouval druhému. Operátor na povedenou dvojici upozornil strážníky, kteří díky místní znalosti věděli, s kým budou mít tu čest. O hodinu dříve totiž už jednomu z nich domlouvali (ústně:o) na sídlišti Na Valtické, kde měl obtěžovat kolemjdoucí. Posíleni alkoholem však byli oba. Hlídce nadýchali po dvou promile. Zda si dotyčný „výslužku vykoledoval“ právem, nám nepřísluší soudit. Své chování však budou vysvětlovat ve správním řízení. 

videozáznam

L. Rigó

bitkaobr

zobrazit více

Silvestr, plavec a chlupáč v nouzi

BŘECLAV (2.1.2020) – Se starým rokem jsme se definitivně rozloučili a do toho nového vám milí čtenáři za sebe i mé kolegy přeji to, co člověk potřebuje nejvíc - zdraví, štěstí, lásku, pohodu a klid.

Silvestrovské oslavy v Břeclavi proběhly opět ve znamení bujarých oslav spojených s odpalováním pyrotechniky a alkoholem. Strážníci však naštěstí žádné vážnější incidenty nemuseli řešit. Přesto se nenudili. Ještě před půlnocí vyjeli na pomoc mladistvému, který chtěl do potoka vyprázdnit část zkonzumovaného alkoholu, co už prošel traktem. Bohužel však neodhadl vzdálenost. Hlídka jej vytáhla za pomoci lana, sice nezraněného, ale řádně mokrého a promrzlého. A nebyl jediný, který by bez pomoci dopadl všelijak. Náhodný kolemjdoucí nalezl psa uvězněného v hluboké jámě. Přestože byl chlupáč relativně v pořádku, samota spolu s několikadenním půstem pro něj jistě byla velmi stresující. Oznamovatel ihned zalarmoval strážníky a ti pak kontaktovali majitele, který už mazlíka několik dnů postrádal.

L. Rigó

256127 3

zobrazit více

Vandal

BŘECLAV (19.12.2019) – Parádní kousek si na vrub připsal operátor kamerového systému, kterému se během pár okamžiků podařilo dohledat pachatele podezřelého z trestného činu. Událost se stala v neděli večer, kdy strážníci přijali oznámení o řádění vandala v místní části Poštorná, který poničil sousoší v křižovatce Osvobození, Hraniční a J. Skácela. Hlídky MP i PČR byly na místě do několika minut. Ihned provedly kontrolu nejbližšího okolí, ale bez výsledku. Autora díla zkázy se však podařilo dohledat operátorovi, který ihned informoval hlídky a díky jejich místní znalosti, tak mohl být pachatel ustanoven zadržen.

L. Rigó

254678 3

zobrazit více

Otužilci

BŘECLAV (17.12.2019) – Uplynulé dny lépe řečeno noci, nebyly o nic klidnější. V rozmezí pár hodin strážníci pomáhali na nohy těm, kterým únava způsobená alkoholem už nedovolovala dorazit do cíle na jeden zátah, a proto se museli v mezičase osvěžit spánkem. Až na jednoho nocležníka, co bivakoval v mezipatře paneláku, si všichni ustlali venku, a protože se rtuť teploměru nevyšplhala výš než na nulu, šlo o zdraví. A v jednom případě i o život. V průběhu noci dohlédli na odpočívající oslavou zmožený manželský pár v ulici Jaselská, dalšího unaveného, který usnul na chodníku, kontrolovali u čerpací stanice a vytrvalce, který ulehl u veřejných záchodků, opětovně budili ještě na Bratislavské. Na posledního otužilce vyjeli ke Kančí oboře. Muž ležel ve zledovatělé louži a navíc mimo trasu. Měl štěstí, že si jej vůbec někdo všiml a zalarmoval strážníky. Byl při vědomí, částečně ochromen zimou, ale ve větší míře alkoholem. Hlídce nadýchal tři a půl promile. Louži vyměnil za převozový vůz, který ho dopravil do vyhřáté protialkoholní záchytné stanice.

L. Rigó

zobrazit více

Nahoře bez

BŘECLAV (12.12.2019) - Pořádný rozruch způsobila žena cizí státní příslušnosti, která se v pondělí v jednom z OD svlékla do půl pasu a napadla ochranku. Trpělivost strážníků však pokoušela už od rána. Nejprve ji museli vykázat z nemocnice, kde žádala po zdravotním personálu ošetření a pobyt, ale vzápětí odmítla jakkoliv spolupracovat a následně i z cukrárny. Tam se chovala hlučně a způsobila nepořádek, který i přes opakované výzvy obsluhy odmítala uklidit. Žena se umoudřila až po příjezdu strážníků. Pohár jejich trpělivosti přetekl odpoledne, kdy vyjeli na zavolání zaměstnance ochranky OD. Ten ženu zastihl ve chvíli, kdy se s obnaženou horní polovinou těla a částečně staženými kalhotami prohlížela v kameře, umístěné v prodejně. Na jeho upozornění, že by se měla přiodít, od ní schytal pár dobře mířených kopanců. Vzhledem k jejímu nepředvídatelnému chovaní, hlídka na místo přivolala záchranku pro posouzení její příčetnosti a také PČR, která si ji nakonec převzala pro podezření z trestného činu výtržnictví. Pokud chtěla získat dočasné ubytování, plán vyšel.

L. Rigó

zobrazit více

Strážníci zajistili hledaného

BŘECLAV (10.12.2019) – Vzhledem k nižším teplotám strážníci opět zahájili akci Karel. V brzkých ranních hodinách provedli kontrolu břeclavských lokalit, kde se zdržují osoby bez domova. Zaktualizovali jejich početní i zdravotní stav a samo sebou i místa, kde se bezdomovecká zimoviště nacházejí. V neposlední řadě také zjišťovali, zda se mezi nimi nenachází i osoby, které jsou mimo své obvyklé bydliště z důvodu, že by tam byly snadno k nalezení. Díky tomu strážníkům uvízl v síti muž, po kterém bylo Policií ČR vyhlášeno pátrání. Ta si ho také ihned převzala do své „péče“. Zřejmě tak získal lepší ubytování.

L. Rigó

zobrazit více

UPOZORNĚNÍ!

BŘECLAV (9.12.2019) – Městská policie Břeclav upozorňuje, že od 1. 1. 2020 dojde k navýšení cen parkovného na parkovištích a v rezidentních zónách. Změnu schválila Rada města Břeclavi dne 02.10.2019 vydáním Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu. Ceník vejde v platnost 1. 1. 2020 a je vložen na stránky Města Břeclav a MP. K nahlédnutí zde.

zobrazit více

zobrazit archiv aktualit

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.