V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Koťata

BŘECLAV (12.8.2022) – Jestliže chováme nějaké zvířectvo, musíme počítat s tím, že se nám „chtě nechtě“ pomnoží. Obzvláště to platí u koček, které sice považujeme za domácí, ale v podstatě jsou stále divoké a toulají se kde a s kým se jim zlíbí. Je tedy potřeba se na tuto možnost připravit. Buď si na koťata dopředu zajistit odběr, nebo se pojistit hormonální antikoncepcí, popřípadě zvážit kastraci.

Ne jako jedinec, který svůj „problém“ vyřešil tak, že dal koťata do krabice a odvezl je do jiné části města. Tam je odložil do křoví s tím, že je tam někdo najde a ujme se jich. Jeho počínaní si však všimli náhodní svědci. Koťata byla hlídkou převezena do útulku a na „majitele“ si strážníci „došlápli“.

L. Rigó

koťata

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.