V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Další nešvar

BŘECLAV (5.4.2022) – Zaparkovat (nejen) v Břeclavi je pro mnohé obyvatele pořádná fuška a o počtu parkovacích míst se ani netřeba zmiňovat. Zná to snad každý...oči přilepené na skle v napjatém očekávání, že se stane zázrak a bude volný chlívek (nejlíp hned u vchodu).

Někteří vykutálení obyvatelé však našli řešení jak si to „své právo“ neprávem vymoci, poněvadž co je před mým domem, je moje! Na parkovací plochu, přestože není jejich majetkem, umísťují kužely, kbelíky betonu (nebo cokoliv jiného těžkého) a brání tak v parkování ostatním. Těmto „hlídačům“ bylo vysvětleno, že jejich konání je protiprávní a bude řešeno jako přestupek. A protože si někteří neustále stojí na svém (vedení), strážníci budou nekompromisní.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.