V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Zkoušeli, co vydrží

BŘECLAV (29.12.2021) – 2. svátek vánoční opět prověřil, jak vysoké absorpce alkoholu jsou někteří jedinci schopni. Ty nejslabší „kusy“ pak prošly i zkouškou „mrazem“. V rozmezí pár desítek minut budili strážníci dva ještě mladistvé, kteří své síly bohužel přecenili. Jednoho zaměřil operátor MKDS před vchodem do DK, druhého si všimla hlídka na mostě J. Fučíka. Oba ležící, spící v mrazivé noci. Byli probuzeni a předáni posádkám ZZS.

Čerstvý sněhový poprašek zas prověřil stabilitu chodců, odvahu cyklistů a zručnost řidičů motorových vozidel. Jeden takový nadšenec zimní rally si ke zkoušce kvality pneumatik a řidičského umu, vybral ulice v centru města. Jestli svou „jízdou“ zaujal někoho „od filmu“, nevíme. Avšak jedno „pozvání“ už má jisté. Ale konkurz to rozhodně nebude. video zde

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.