V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Nedají si říct

BŘECLAV (3.8.2021) – Problematika černých skládek zde byla zmiňována již několikrát.

Včetně podrobného popisu, kam který odpad vložit a co dělat, v případě plných nádob.

Nemluvě o upozorněních, že inkriminovaná místa jsou pod neustálým dohledem kamer nebo všímavých fotografů, zachycujících krásy našeho města.

Chytráci, jež si mysleli, že je nikdo nevidí, už zjistili, jak moc se mýlili. Z šesti událostí bylo ustanoveno a pohnáno k zodpovědnosti pět pachatelů. Ten poslední je otázkou času.

PS: O přestupek se jedná, i v případě, že odpad jako mávnutím kouzelného proutku zmizí (odvezen firmou AVE)!

PSS: A těm, jež si svůj odpad podepsali, děkujeme za spolupráci.

L. Rigó

fint

fint1

fint3

most

říční

tržka

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.