V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

POZOR! Břeclav zastavuje příjem pomoci! Do Břeclavi už jen stavební materiál!!!

S okamžitou platností zastavujeme příjem pomoci v humanitárním centru RENA Břeclav.

Díky darům jsme dostali tolik pomoci, že nejsme schopni ji zvládnout. Moc si toho vážíme.

(zdroj Město Břeclav)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.