V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Informace pro dobrovolníky

https://www.jmk.cz/content/20326

 Milí dobrovolníci, nastal Váš čas.

V obcích zasažených tornádem je potřeba přiložit ruku k dílu.

Dodržujtete, prosím, následujících 5 pravidel, jedině tak bude vaše pomoc nejefektivnější.

1. Nahlaste se v infocentru Spojte se s místními nebo se nahlaste v infocentru ve středu obce.

2. Zaparkujte mimo obec Vezměte spolujezdce, z odstavných ploch už běžte pěšky.

3. Nevozte materiální pomoc Kromě nářadí pro sebe.

4. Dodržujte bezpečnost Při práci i pohybu v obci. Mějte pevnou obuv, pracovní oblečení, rukavice.

5. Nevolejte starostům Mají teď úplně jiné starosti.

(zdroj JmK)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.