V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Projekt skončil, asistenti prevence kriminality pokračují

V pondělí byl oficiálně ukončen projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi, který byl spolufinancován Evropskou unií a bez pochyby se zařadil mezi projekty velmi úspěšné. Za odpovědné plnění úkolů Radku Danihelovi, Jiřímu Davidovi, Robertu Melskému a Martinu Šarközymu poděkovali lektor projektu Zdeněk Pankrác a zástupce velitele městské policie Libor Büchler.

Cílem projektu bylo zlepšit a ukotvit pracovní návyky a kompetence u asistentů prevence kriminalit (APK), zvýšit pocit bezpečí ve městě, nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality.

Důležitou činností APK je jejich součinnost se strážníky městské policie při řešení událostí, především s osobami z romské komunity, součinnost s Policií ČR při pátrání a identifikaci trestně stíhaných osob, spolupráce s odbory Městského úřadu Břeclav, především s odborem sociálních věcí. Město získalo na financování projektu na období 2018-2021 dotaci z Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věci. Město Břeclav se finančně podílelo 5% z celkových nákladů.

V rámci projektu se podařilo naplnit počet čtyř asistentů prevence kriminality, kteří působí ve dvojicích. Jedna působí v sociálně vyloučené lokalitě, u vlakového nádraží a v centru města. Druhá dvojice se zaměřila na dění na sídlišti Na Valtické a v městské části Poštorná, kde kvůli vysoké hustotě obyvatel hrozí s tím spojené projevy delikventní činnosti.

Jejich postoj k plnění zadaných úkolů byl po celou dosavadní dobu trvání projektu na velmi vysoké úrovni. Proto s koncem projektu působení asistentů prevence kriminality nekončí. Protože si vedení města jejich práce váží, bude je nadále platit z městského rozpočtu.

zdroj: www.breclav.eu

P1010864

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.