V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Co ukradl, to rozdal

BŘECLAV (9.11.2020) – Opět se ukázalo, jak důležitá je u strážníků jejich vynikající místní i osobní znalost. Při rutinní kontrole hlučné skupinky osob, strážníci zjistili, že se mezi nimi nachází muž, odpovídající popisu celostátně hledané osoby. Muž se vzápětí pokusil o útěk, ale hlídka se nenechala zaskočit a ihned zasáhla. Vyfasoval náramky a byl předán republikové policii.

Neméně důležitá je i součinnost strážníků s operátory kamerového systému. Příkladem toho je následující událost. Hlídka byla přivolána do jedné z prodejen v ulici 17. listopadu, ze které odešel muž bez placení. Zboží pronesl ukryté v batohu. Jeho popis byl ihned předán operátorovi. Ten jej na záznamu dohledal a ihned strážníky informoval o směru, kterým se vydal. Na základě těchto informací, byl hlídkou nalezen a ztotožněn. Muž se přiznal, že kradl pro zábavu a odcizené věci rozdal lidem. Důvody svého počínání bude vysvětlovat správnímu orgánu.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.