V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Řidičova „trojka“ a noční hrátky v kanalizaci

BŘECLAV (24.9.2020) – Jsou mezi námi jedinci, kteří si možné následky svého chování plně neuvědomují a tak se stane, že ohrozí sami sebe. Ale bohužel jsou tu i ti, kteří svým chováním ohrozí nejen sebe, ale i ostatní.V sobotu večer byl strážníky lapen řidič, notně posílen alkoholem. Muž usedl za volant jdouce přímo z baru a bez zábran se vydal na cesty. Nedojel daleko, strážníci jeho spanilou jízdu ihned ukončili a ještě před dechovou zkouškou tipovali, že výsledek pod „tři“ nepůjde. A měli pravdu. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl řidič předán PČR.Ten samý den, pár hodin po půlnoci, operátor zaznamenal dvojici osob, která se vydala na „inspekci“ staveniště v ulici 17. listopadu. Zkontrolovali technický stav stavebních strojů, a jali se zhodnotit i kvalitu odvedené práce na rekonstrukci kanalizace. A nejen zvenku. Po vzoru želvích „nindžů“ se spustili do útrob kanalizace, ale jejich vynoření už kamera nezaznamenala. Vzhledem k tomu, že jim mimo jiné hrozilo i riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických plynů, kromě hlídek MP a PČR, byl povolán i HZS a následně i kamerový systém Vodovodů a kanalizací.Dvojice v kanalizaci nalezena nebyla. Jen o ulici dál mokré stopy, vedoucí od kanálu...

L. Rigó

kanal 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.