V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Seniorky, potyčka a zloději

BŘECLAV (11.9.2020) – V době prázdnin měli plné ruce práce i operátoři kamerového systému.

Ti pátrali nejen po vandalech, ale i po osobách, které byly ohroženy na zdraví. Úspěšně se jim podařilo dohledat pohřešovanou seniorku, kterou pak strážníci v pořádku předali rodinným příslušníkům, ale i ženu se zraněním hlavy, která opustila nemocnici, bez nutného lékařského ošetření.

V nedávné události také proběhla ukázková součinnost operátorů se strážníky. Na linku 156 bylo oznámeno, že dochází k potyčce dvou osob. Ještě před příjezdem hlídky se na místo zaměřil i operátor. A zrovna ve chvíli, kdy jeden z dvojice začal druhého ohrožovat zbraní… Incident, který se naštěstí obešel bez zranění, je stále v šetření.

Avšak v rámci spolupráce jsou jejich informace poskytovány i pro potřeby PČR. Díky kamerám a následné vynikající místní i osobní znalosti operátorů a strážníků, jsou ztotožněni i pachatelé podezřelí z trestných činů. Právě na žádost policistů byli dohledáni nejen zloději, kteří kradli oblečení, ale podařilo se nalézt i odstavené vozidlo, které bylo nahlášeno jako odcizené.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.