V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Jak se chovat v křižovatce, kterou řídí policie, strážník či hasič

Policisté často při řízení křižovatek zjišťují, že někteří účastníci silničního provozu nedokáží správně reagovat na jejich pokyny. Tyto situace pak zbytečně komplikují dopravu. Proto přinášíme krátké shrnutí toho, jak se správně zachovat a zajistit si klidný průjezd křižovatkou – bez komplikací a zmatků.

V první řadě je nejdůležitější si připomenout, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a také světelným signálům. Pokyny policisty musí dodržovat také chodci.  Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty v uniformě také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nutné. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.

Při příchodu policisty do křižovatky policista vztyčí ruku a zahájí chůzi doprostřed křižovatky. V tento moment musí řidiči zastavit svá vozidla a to na hranici křižovatky.

Základní pokyny policisty

Stůj: Policista má rozpřažené ruce a stojí čelem či zády k vozidlu

Volno: Policista má rozpřažené ruce a stojí bokem k vozidlu

Pozor: Policista vztyčí paži se směrovkou

Trojstranná uzávěra: Pro řidiče zpravidla nejtěžší. Policista má upaženou levou ruku a předpaženou pravou. Tento postoj připomíná písmeno L. Pro řidiče přijíždějící od upažené ruky (levého boku) znamená volno ve všech směrech. Řidič přijíždějící od předpažené ruky může odbočit vpravo. Volno platí také pro chodce přecházející za zády. Pro řidiče z ostatních směrů platí stůj.

Pokud si tyto pravidla nezapamatujete, pak raději zastavte nebo stůjte. Policista vám dá dodatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat.

 kri

ZDROJ FOTO: POLICIE.CZ

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.