V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Úkaz

BŘECLAV (18.8.2020) – Od půlky července do půlky srpna lze na noční obloze zahlédnout vzácný jev - perseidy.

Avšak v sobotu, na jednom z břeclavských sídlišť a za bílého dne, byl k vidění i jiný úkaz, bohužel už ne tak vzácný. Z nebe padal nábytek. Na zem dosedl po překonání vzdálenosti šesti pater (a rychlosti zvuku). Z dřevěných meteoritů pak byla vytvořena něco jako „skulptura“, která doslova „obtékala“ nádoby na odpad. Vzhledem k tomu, že se rozhodně nejedná o umění a navíc je „autor“ znám, může si být jistý, že cena za dílo bude vysoká.

PS: Až uvidíte padat skříň, něco si přejte!

L. Rigó

324051 2

324051 3

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.