V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Noční zahradník

BŘECLAV (22.6.2020) – Jak už bylo psáno, některé osoby bez domova mají široké spektrum zájmů, a proto je jejich činnost velmi rozmanitá. Další dvě události jsou toho příkladem. Ve středu večer bylo strážníkům nahlášeno odcizení jízdního kola. Majitel ho zajistil zámkem a odstavil na náměstí T. G. Masaryka. Když se vrátil, stojan na kola byl prázdný. Srážníkům poskytl podrobný popis a ti ihned instruovali operátora MKDS. Ten hledal a našel. Kamera zachytila starého známého, nesoucího uzamčené kolo, které následně „zaparkoval“ nedaleko OD. Tam také kolo strážníci nalezli a mohli jej předat majiteli. Těžko říci, zda si tam muž kolo jen „odložil na později“ nebo to byla jen prostá škodolibost.Do další větší akce se pustil dnes těsně po půlnoci. Operátor ho zachytil, kterak „jednotí“ záhonky květin před Domem školství v ulici 17. listopadu. Nejeden obyvatel jistě rád potěší oko bohatě kvetoucími záhony, které lemují ulice města, bohužel ne tak náš starý známý. S prací zahradníků nebyl očividně spokojen a rostliny trochu „protřídil“. Strážníkům tvrdil, že nic netrhal. Záznam z kamer však „mluví“ jasně. Přestože se muž snaží dělat dojem „neškodného blázna“, jeho jednání naznačuje opak a dle jeho argumentů je zřejmé, že si své chování plně uvědomuje. Nabízenou pomoc opakovaně odmítá. Svým chováním však vyžaduje neustálou pozornost.

L. Rigó

videozáznam

matula

L.Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.