V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Správa parkovacích karet, Ztráty a nálezy

 

BŘECLAV (16.3.2020) – Upozorňujeme, že od pondělí 16.3.2020 došlo k omezení provozní doby Správy parkovacích a karet a Ztrát a nálezů. Pokud to bude možné, platby provádějte bezhotovostně příkazem na účet a návštěvu oddělení omezte jen na nejnutnější případy.

Upravená pracovní doba:

Pondělí 8:00 – 11:00

Středa 8:00 – 11:00

Dále oznamujeme, že s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Zóny rezidentního stání jsou dočasné zrušeny.

Parkovací automaty budou mimo provoz a parkování bude na těchto místech zdarma.

(mp)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.