V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

OZNÁMENÍ - Činnost Městské policie Břeclav při vládou vyhlášeném nouzovém stavu

BŘECLAV (16.3.2020) - S cílem minimalizovat kontakt strážníků s občany při řešení méně společensky nebezpečných přestupků, na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a veřejného pořádku, dnes velitel Městské policie Břeclav po dohodě s vedením města, stanovil všem podřízeným strážníkům postupy a vydal doporučení upravující výkon hlídkové služby. Vydaná doporučení rozhodně neznamenají, že městská policie bude rezignovat na své zákonem stanovené povinnosti, ale jedná se čistě o reakci na aktuální situaci, ve které se občané ČR nacházejí. Strážníci i nadále budou plnit své úkoly při dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností a plynulostí silničního provozu. Jedním z mnoha vydaných preventivních opatření je snížení kontaktu strážníků s občany, což je jedna z možností, jak zamezit šíření infekčního onemocnění. V návaznosti na tato opatření se obracíme na veřejnost se žádostí, aby návštěvu naší služebny na ulici Kupkové omezili pouze na okolnosti, které nesnesou odkladu. Na naše strážníky se můžete v případě potřeby obrátit i telefonicky cestou tísňové telefonní linky 156, na které se můžete dohodnout na dalším postupu. S touto výzvou se na vás, obracíme proto, abychom snížením počtu osobních návštěv pomohli efektivně snížit možné riziko šíření nákazy. Děkujeme za pochopení. Jsme všichni na jedné lodi.

(mp)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.