V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Falešné výběrčí

BŘECLAV (12.3.2020) – V neděli dopoledne si jeden ze strážníků, který byl mimo službu, všiml dvojice žen, která na parkovišti před jedním z OD vybírala finanční příspěvek pro nevidomé. Informace ihned předal hlídce a ta operátorovi MKDS. Ten zjistil jejich popis a upřesnil místo pohybu. Když ženy zahlédly vůz městské policie, podpisové archy, na kterých bylo uvedeno, že sbírka je pro organizaci, která neexistuje, odhodily pod zaparkovaná auta a snažily se o zrychlený přesun. Nic jim to nebylo platné. Cizí státní příslušnice byly pro podezření s trestného činu předány republikovým policistům.

PS: Přestože se jedná o fintu, na kterou jsou obyvatelé neustále upozorňováni, byly archy z poloviny zaplněny podpisy lidí, kteří darovali částku v hodnotě několika set korun…

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.