V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

„Dobří“ známí

BŘECLAV (4.3.2020) – Na některé události opakující se v pravidelných intervalech stačí použít tlačítka Ctrl C a Ctrl V. O zvýšený počet výjezdů se přes víkend postarali opět dva jedinci z okruhu „známá firma“...

V pátek odpoledne přijali strážníci hned několik oznámení, že v ulici J. Palacha leží na zemi bezvládný muž. Hlídka zjistila, že je nezraněn, jen notně společensky unaven. Se třemi promile víc než vodorovnou polohu nezvládl. Tím si vysloužil jízdenku do protialkoholní záchytné stanice. Avšak neuběhlo ani 24 hodin a strážníci na něj opět vyjeli. Tentokrát už alespoň komunikoval a byl schopen chůze. Proto byl nasměrován k domovu. Nadýchal „jen“ dva a půl.

Na dalšího v poloze ležmo byli strážníci upozorněni v neděli brzy ráno. Dotyčného únava zmohla v ulici Nádražní. Cesta domů daleká a nohy bolavé. Zato v neděli odpoledne už byl v plné síle. V místní části Poštorná si spolu se dvěma psy udělal piknik na lavičce před jedním z obytných domů. Odpadky poházel kolem a psy měl puštěné na volno. Nepořádek musel uklidit a psy přivázat. Své chování za protiprávní nepovažoval. O své nepravdě se přesvědčí ve správním řízení.

L. Rigó

265084 2

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.