V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Tradice a kočka na střeše

BŘECLAV (19.2.2020) – Uplynulý víkend se nesl ve znamení tradic. Někteří dodržují půst, jiní zase nehodlají upustit od svých tradičních přestávek na únavné cestě k domovu. Věříce v bezpečnost nočních ulic, s důvěrou se uloží ke spánku tam, kde je zrovna napadne, aby pak mohli být strážníky buzeni a odklízeni.

Na linku 156 se také ozval strážníkům dobře známý filuta, který si s nimi rád hraje. Mezi jeho oblíbené hry patří „Vytoč operačního“ a „Hlídko najdi si mě“. Vzhledem k tomu, že rovněž dodržuje tradice a vždy se schová na stejném místě, ještě nevyhrál. Přes tísňovou linku se také rád zaobírá problémy typu… proč mi už nechtějí nalít, jak to, že MP Břeclav nemá protidrogové oddělení aj.

Nakonec jedna netradiční záchranná akce. V okapovém korytě na okraji střechy rodinného domu v ulici Hraniční, uvízla jedna kočka domácí. Bylo to v den, kdy zcela výjimečně klesla rtuť teploměru na nulu. Celá střecha byla pokryta námrazou a velmi kluzká. Za použití žebříku byla kočka ze svého nedobrovolného zajetí vysvobozena a nezraněna snesena na pevnou zem.

L. Rigó

262256 2

262256 4

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.