V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Pěsti, hledaný a prodejci

BŘECLAV (27.1.2020) - V uplynulých dnech řešili strážníci i potyčku mezi dvěma muži. Ti si na veřejnosti mezi sebou „ručně a stručně“ vyřizovali záležitosti z dob dávno minulých. Hlídka je zaregistrovala v ulici J. Palacha. Asi netřeba zmiňovat, že oba „požili“. Událost MP dále šetří.

Strážníkům se také podařilo najít osobu, po které pátrala PČR. Muže, jenž odpovídal popisu, si hlídka všimla při běžné kontrolní činnosti v místní části Poštorná. Bez prodlení byl předán do rukou policistů.

A do třetice jedno upozornění. Na linku 156 bylo opět hlášeno nabízení zboží pochybného původu. Prodejci, jejichž původ je ještě pochybnější, se pohybovali na parkovišti před OD Tesco. V našem případě mělo jít o vrtačku. Nabádáme občany k obezřetnosti. S prodejci nekomunikovat, nic od nich nekupovat a událost ihned nahlásit.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.