V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Upozornění

BŘECLAV (7.12.2020) – V místní části Stará Břeclav jsou už nějaký čas zavedeny tzv. ochranné jízdní pruhy pro cyklisty, na kterých je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích zakázáno zastavení a stání. Vzhledem k stížnostem (konkrétně se jedná o ulici G. Šimka) budou strážníci městské policie společně s příslušníky DI PČR toto nedovolené zastavení a stání řešit jako přestupek. Navíc uvedená komunikace rozměrově nesplňuje podmínky pro možné stání (volné 3 m pro každý směr jízdy).

(mp)

Výstřižek

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.