V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Strážníci zajistili hledaného

BŘECLAV (10.12.2019) – Vzhledem k nižším teplotám strážníci opět zahájili akci Karel. V brzkých ranních hodinách provedli kontrolu břeclavských lokalit, kde se zdržují osoby bez domova. Zaktualizovali jejich početní i zdravotní stav a samo sebou i místa, kde se bezdomovecká zimoviště nacházejí. V neposlední řadě také zjišťovali, zda se mezi nimi nenachází i osoby, které jsou mimo své obvyklé bydliště z důvodu, že by tam byly snadno k nalezení. Díky tomu strážníkům uvízl v síti muž, po kterém bylo Policií ČR vyhlášeno pátrání. Ta si ho také ihned převzala do své „péče“. Zřejmě tak získal lepší ubytování.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.