V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Seniorka a zase kamery

BŘECLAV (13.11.2019) – Že je s poslední etapou života spjatá i osamělost, není v dnešní době nic neobvyklého. Na „stará kolena“ se nám může stát, že zůstaneme sami a v blízkosti nezůstane nikdo, koho bychom mohli v případě nouze požádat o pomoc. I takový případ řešili strážníci v uplynulém týdnu. U domu na jednom z břeclavských sídlišť se měla pohybovat bezprizorní starší žena. Hlídka okamžitě vyjela na místo. Žena byla velmi krátkozraká, proto lehce dezorientovaná. Bydlela nedaleko v jednom z domů a strážníci ji raději doprovodili až do bytu. Tam zjistili, že čtyřiaosmdesátiletá seniorka je už pár dní jen na suchém pečivu, žije sama a údajně nemá žádné rodinné příslušníky. Hlídka učinila nezbytná opatření ohledně stravy a zajistila součinnost sociálního pracovníka, který seniorce poskytne potřebnou pomoc.

Závěrem něco veselejšího. Teda jak pro koho:o). Na linku 156 bylo nahlášeno ujetí od dopravní nehody. Operátor na záznamu zachyceného „řidiče“ i s registrační značkou vozidla dohledal a získané informace ihned předal strážníkům. Ti informovali dopravní hlídku PČR. Dalším úspěchem bylo ustanovení ženy, která v jednom z obchodů způsobila škodu odcizením zboží. Dohledat pachatelku dle popisu byla pro operátora kamerového systému maličkost a díky místní znalosti strážníků byla i ztotožněna. Oba výtečníci tak za své skutky mohou být hnáni k zodpovědnosti.

L.Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.