V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Pěsti, kamery a děti

BŘECLAV (7.11.2019) – Strážníkův víkendový „zápisníček“ byl opět plný událostí. V prvních dvou hrály hlavní roli pěsti a kamerový systém. V té další alkohol. V sobotu v brzkých ranních hodinách zaznamenal operátor kamerového systému pěstní potyčku dvou mužů před jedním z barů na sídlišti Na Valtické. Útočník samozřejmě na hlídku nečekal, ale v titulcích na konci „filmu“ uveden bude. Napadenému hlídka poskytla první pomoc a přivolala záchranku. Na událost stejného charakteru vyjeli strážníci i v neděli po obědě do jednoho z břeclavských OD. Zatímco ochranka volala na tísňovou linku, agresor vzal nohy na ramena. Pro operátora však nebyl problém pachatele podle popisu dohledat a sledovat do doby, než si ho hlídka "odchytla". Mezi těmito událostmi řešili strážníci i stížnost na hlučnou skupinu nacházející se nedaleko OD v místní části Poštorná. Nemilým překvapením (nejen pro strážníky) bylo zjištění, že skupina složena z jednoho mladistvého a zbytku nezletilých, hlučná opravdu byla a někteří z ní navíc i „požili“. Pozitivní dechová zkouška nenechala nikoho na pochybách. Děti hlídka předala zákonným zástupcům a případ byl oznámen Orgánu sociální a právní ochrany dítěte.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.