V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

PODĚKOVAT NENÍ SLABOST

Strážníci Městské policie Břeclav se připojili k celosvětovému svátku Dne válečných veteránů

11. listopad 1918, 11.00 hodin. Toto datum je považováno za konec 1. světové války. 11. listopadu si připomeneme Den válečných veteránů. Připnutím květu vlčího máku můžeme vyjádřit úctu lidem, kteří bojovali za svobodu za první a druhé světové války nebo vojákům působícím v zahraničních vojenských misích. Tak učinili i břeclavští strážníci. Vlčím mákem „vyzdobili“ svá služební vozidla, jako projev úcty a vyjádření díků všem, kteří za svobodu položili vlastní život.

(mp)

auta mák

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.