V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Bezpečně v dopravě

BŘECLAV (23.10.2019) – Za podpory Města Břeclav, Zdravého města a BESIPu proběhla koncem září před domem kultury preventivní akce Bezpečně v dopravě. Ta byla zaměřena na rizika spojená s hustým městským provozem a připravili ji strážníci MP spolu s policisty ČR. Cílem projektu bylo oživit rizikovým skupinám - dětem, studentům a dospělým (tedy potencionálním chodcům, cyklistům a řidičům), základní pravidla BESIPu. Do akce se zapojily družiny ZŠ Kupkova, 2. stupeň ZŠ Kpt. Jaroše, a Na Valtické, 3. ročníky SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, ale i obyvatelé Břeclavi. Děti vyhodnocovaly dopravní situace a středoškoláci si nanečisto vyzkoušeli testy autoškoly. Nejlepší žáci a studenti byli dodatečně odměněni hodnotnými cenami. Odpoledne pak patřilo veřejnosti. Všichni si mohli vyzkoušet simulátory nárazu a otočení vozidla, trenažery BESIP týmu a simulační brýle na drogy a alkohol. Děti jako vždy nejraději okupovaly policejní vozidla a stanoviště s dárečky. Program návštěvníkům také zpestřilo vystoupení taneční skupiny Actiwity DC. Počasí nezklamalo a i přes hojnou účast návštěvníků nikdo neodešel s prázdnou:o)

(ril)

 DSC0638

 DSC0643

 DSC0645

 DSC0647

 DSC0650

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.