V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Projekty na dopravním hřišti pokračují

BŘECLAV (8.10.2019) – V půlce září se na dětském dopravním hřišti vystřídali další třeťáci ze všech břeclavských základních škol. Městská policie ve spolupráci PČR, Města Břeclav a BESIPu, pro ně zopakovala úspěšný projekt Na silnici nejsi sám. V učebně si děti oživily znalosti, které již získaly a zároveň se dověděly něco nového. Také se seznámily s riziky, která jim hrozí při pohybu v silničním provozu. Na hřišti si pak pod dozorem strážníků vyzkoušely teorii v praxi a pro zpestření jsme jim opět připravili stanoviště, kde si vyzkoušely reflexní prvky a procvičily paměť. Letos máme tři rekordmanky, které si zapamatovaly sedmnáct z dvaceti policejních předmětů. Jsou jimi žačky ze ZŠ Slovácká, Na Valtické a Kupkova. Blahopřejeme a ceny opět přivezeme:o)

L. Rigó

 DSC0502

 DSC0531

 DSC0539

 DSC0549

 

 DSC0565

 DSC0600

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.