V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Dohodováno

BŘECLAV (4.10.2019) – Svatováclavské slavnosti proběhly celkem v poklidu. I když nějaké dozvuky byly…

Právě hodovního hemžení asi využil zloděj, který v sobotu dopoledne odcizil jízdní kolo ze stojanu před domem na jednom z břeclavských sídlišť. Hned jak majitel zjistil, že kolo nemalé hodnoty už nevlastní, krádež nahlásil a dal se do pátrání na vlastní pěst. Úspěšně. Nalezl ho na nástupišti vlakového nádraží. Na krok od něj stál muž, který mu tvrdil, že s kolem nemá nic společného, jen se na něj dívá. To mu ale majitel nespolkl. Ihned upozornil strážníky a ti operátora kamerového systému. Ten ze záznamu zjistil, že muž, který si na nástupišti kolo zálibně prohlížel, je i tím, kdo tam to kolo přivedl. Strážníci muže předali PČR. Bude mít co vysvětlovat.

No a na zakončení hodů asi nebude ráda vzpomínat žena, kterou jeli strážníci v pondělí na poledne prověřit na žádost dispečera ZZS JmK. Měla se nacházet na jedné z autobusových zastávek ve špatném zdravotním stavu. Tam hlídka ženu také nalezla. Sice nezraněnou, zato opilou. Zastávku si spletla s veřejnými záchodky (s okolím se podělila nejen o obsah svého žaludku, ale i močového měchýře), a také se nestyděla strážníky častovat neslušnými výrazy. Snad se bude alespoň trochu stydět, až bude její chování projednávat správní orgán.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.