V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                       

Park žije

BŘECLAV (27.8.2019) – Celé prázdniny bylo v parku hodně živo. Ale někdy na tom neměly zásluhu jen nedělní koncerty a hojná účast návštěvníků. Konkrétně v sobotu dopoledne se o veřejné vystoupení postaral i jeden sólista, který také neměl o publikum nouzi. Bez zábran v parku ulevoval svému plnému močovému měchýři a vystavoval tak na odiv, k nelibosti kolemjdoucích samozřejmě, své „nádobíčko“ v akci. Strážníci, provádějící zde kontrolu, muže ihned zaregistrovali a jali se s ním dát řeč. Muž však neměl jen problém s udržením moči, ale i s udržením rovnováhy o konverzaci nemluvě. Dostali z něj, že vypil vodku, protože žízeň…Sotva mu dali dýchnout, počal se jim ukládat k nohám do pro něj nejjistější vodorovné polohy. Nebylo divu. Displej přístroje ukázal téměř čtyři a půl promile. Vzhledem k tomu musel vyměnit modré nebe nad hlavou za nudný strop převozového vozu a jet vstříc čtyřem holým stěnám záchytné stanice.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.