V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Perný víkend

BŘECLAV (23.4.2019) – Uplynulý prodloužený velikonoční víkend byl pro břeclavské strážníky velmi výživný. Opět se našlo pár hrdinů (dokonce i jeden mladistvý), kteří se snažili zvítězit nad alkoholem. Všechny poražené pak strážníci opět museli odklízet z vozovky, kde se uložili ke spánku (některé vytrvalejší jedince i několikrát), nebo je porůznu nacházeli šplhající a následně zavěšené na reklamních billboardech. Také v parku bylo živo. Ve večerních hodinách si tam dva mladíci připravili piknik. A protože hlad je prý převlečená žízeň, k jídlu neměli nic jiného než láhev tvrdého alkoholu. Našlo se i pět nenechavců, kteří si asi proto, že končil půst, chtěli přilepšit a „vytunit“ si svátky něčím zdarma. Avšak jejich plány jim překazilo bdělé oko ochranky. Strážníci také převzali hromadu nálezů. Kabelku, klíče, operátorem MKDS zjištěné jízdní kolo „na volno“ (o které už projevovalo zájem podezřelé individuum), několik peněženek, batohů, ale také opuštěný invalidní vozík (asi velikonoční zázrak?).

to be continued…

L. Rigó

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.