V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Za "botičku" na autě byla ráda

BŘECLAV (17.4.2019) - V pátek odpoledne byli strážníci přivoláni na parkoviště za OD Albert. Řidiče osobního auta zablokoval jiný automobil, který mu bránil ve výjezdu. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo nebylo dostatečně zajištěno a tudíž se samovolně rozjelo. S ohledem na průjezdnost komunikace strážníci vozidlo odtlačili, a ač byl za sklem platný parkovací lístek, proti opětovnému rozjetí ho zajistili tolik zatracovanou „botičkou“ (technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla – v tomto případě doslova:o). Řidička nezajištěného vozidla, která se chvíli nato dostavila na místo, strážníkům poděkovala, protože zjistila, jaké měla neuvěřitelné štěstí. Rozjetý automobil při své "autonomní" jízdě nikoho nezranil a nezpůsobil škodu ani jí ani nikomu jinému.

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.