V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Pes kaskadér

BŘECLAV (9.4.2019) – V pátek odpoledne přijali strážníci oznámení řidiče, že v jedné z velmi frekventovaných křižovatek odchytil psa, který zmateně pobíhal mezi vozidly. Když se oznamovateli podařilo psa chytit, dozvěděl se od kolemjdoucího, že ho měl někdo vyhodit za jízdy z auta. Toto tvrzení se však naštěstí ukázalo jako mylné. Dle očitého svědka pes vyskočil z okénka osobního vozidla. Malý kaskadér, kterému se až na malé oděrky nic nestalo, byl chvíli na to předán majiteli. Ten však musí počítat s tím, že bude mít co vysvětlovat. O týden dříve byl jeden ze strážníků při své stáži u ZZS dokonce svědkem toho, jak se u osobního vozidla, které vyjíždělo z parkoviště, otevřely dveře a za jízdy z nich vypadlo dítě. Tomu se naštěstí také nic nestalo. Je třeba, aby si řidič před každou jízdou zkontroloval, zda je jeho „náklad“ vždy bezpečně připoután. Tím důkladněji, jde-li o náklad živý:o)

L. Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.