V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Srnky uvízly v plotě

BŘECLAV (28.12.2018) – I na Štěpána měli břeclavští strážníci napilno. Pomoc ale tentokrát potřebovaly srny zaklíněné v plotě. Strážníky na ně upozornili všímaví občané. První srnu bylo třeba vyprostit z plotu v oboře Soutok, druhou o tři hodiny později v kempu Apollo. Hlídka si na pomoc musela přivolat HZS, protože obě srnky byly zaklíněny opravdu důkladně. Hasičům se je podařilo vyprostit a nezraněné srny byly ihned vypuštěny zpět do lesa.

Lenka Rigó

194224 1

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.