V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Strážníci pomáhali před Vánocemi i na Štědrý den

BŘECLAV (27.12.2018) – Na Štědrý den brzy ráno požádala strážníky o pomoc sedmasedmdesátiletá žena. Manžel doma upadl a nebyl schopen se sám, ani s její pomocí, zvednout. Hlídka byla na místě do několika minut a pomohla muži na lůžko. Ten si pádem naštěstí nezpůsobil jiné zranění, a proto lékařské ošetření nebylo třeba. Čtvrteční sněžení nezpůsobilo problémy jen v dopravě. Perné chvilky zažila v poledne starší žena, která upadla na chodníku tak nešťastně, že si způsobila zranění hlavy. Hlídka ženě poskytla první pomoc a přivolala záchranku. Týž den, ale o dvě hodiny dříve, strážníky požádal o pomoc i pětašedesátiletý muž, který měl defekt kola na svém invalidním vozíku a nemohl se tak dopravit domů. Hlídka muže i s vozíkem naložila do služebního vozidla a převezla do místa bydliště.

Lenka Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.