V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Milí přátelé,

za všechny kolegyně a kolegy z břeclavské městské policie Vám přeji vánoční svátky prožité ve zdraví v klidu a v pohodě. Někdo moudrý řekl, že na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Proto Vám také přeji, zvláště v tomto vánočním čase, aby okamžiků, kdy společně se svými nejbližšími prožíváte něco milého, vzácného a snad i kouzelného, bylo co nejvíce. Je třeba si takové chvíle uchovat.

Pokojné Vánoce!

Lenka Rigó

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.