V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

UPOZORNĚNÍ!

BŘECLAV (20.12.2018) – Městská policie Břeclav upozorňuje, že od 01.01.2019 dojde ke změně provozní doby a organizace statické dopravy zpoplatněného stání na parkovišti U pošty, kdy zpoplatněná doba je stanovena totožně s provozní dobou hlavní pošty, dále pak maximální dobu užití parkoviště ke stání vozidel je stanovena na 2 hod. Tímto opatřením dojde k zamezení zneužívání parkoviště řidiči vozidel, které zde stojí dlouhodobě a omezují tak klienty pošty a klientů dalších úřadů a institucí v okolí. Změnu schválila Rada města Břeclavi vydáním Nařízení města Břeclavi č. 7/2018.

Ceník parkovného na parkovišti U pošty od 1. 1. 2019

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 12:00

Cena parkovného 2hod. 10 Kč

Parkovací kotouč max. 30 minut zdarma

(mp)

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.