V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Břeclavi slouží dvě nové kamery

BŘECLAV (20.12.2018) – V posledních měsících letošního roku byly v Břeclavi vybudovány dva nové kamerové body. Stávající počet tak rozšířila nová kamera u hlavní pošty v ulici Břetislavova a další kamera byla instalována nedaleko kostela v ulici Osvobození v městské části Poštorná. Na základě analýzy pocitových map bylo cílem tohoto rozšíření zvýšit pocit bezpečí nejen obyvatel města, ale i návštěvníků. Tvorba pocitové mapy probíhala v rámci akce Fórum Zdravého města. Město Břeclav na tento projekt získalo finanční podporu z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Dotace Ministerstva vnitra činila 339 500 Kč.

(mp)

kamery breclav

kamery postorna

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.