V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Labuť blokovala provoz

BŘECLAV (14.11.2018) - V Břeclavi neblokují provoz jen uzavírky a objížďky. Někdy se o kolonu postará i umanutý pták. V našem případě šlo o labuť, které se v sobotu večer zachtělo noční procházky městem. Vykračovala si po silnici ulicí 17. listopadu a i přes pokročilou noční hodinu, kdy už nebyl tak rušný provoz, způsobila zmatek. Jelikož si tvrdohlavá labuť nedala říct a odmítla silnici dobrovolně opustit, musela být strážníky odchycena. A protože k svátku svatého Martina patří pečeně a ve městě tedy pro ni nebylo dvakrát bezpečno, byla v pořádku vypuštěna až u „Vídeňáku“.

Lenka Rigó

20181110 214732 728 4 K004 Smetanovo nábřeží most J.Fučíka

188090 1

 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

  • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
  • Městský úřad Břeclav
    nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
  • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
  • Web města
  • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.