V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Od 1. 5. 2018 bude možné krátkodobé parkování v rezidentních zónách.

Občané, kteří bydlí v rezidentních zónách, si často stěžovali, že u jejich domů nemohou ani na krátkou dobu zaparkovat například opraváři či řemeslníci. Městští radní se nyní rozhodli těmto požadavkům vyjít vstříc.Městská rada schválila zavedení parkovacích karet pro krátkodobé parkování v rezidentních/abonentních zónách pro fyzické osoby nebo společnosti/organizace, které ve vymezené oblasti nemají trvalý pobyt, vlastnictví nemovitosti, sídlo firmy či provozovnu.

Tyto parkovací karty lze zakoupit ve stanovené úřední době v předprodeji na oddělení Ztrát a nálezů a Správy parkovacích karet a mimo pracovní dobu u stálé služby Městské policie Břeclav, Kupkova 3. Cena parkovací karty je 50 Kč a držitele této karty opravňuje k parkování v rezidentní zóně vždy na dobu nejdéle 24 hodin.

Držitel parkovací karty je povinen čitelně na této kartě vyznačit RZ vozidla, datum a čas zaparkování vozidla v rezidentní zóně a následně kartu viditelně nalepit na vnitřní stranu čelního skla vozidla.

karta

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.