V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Přání k Vánocům...

78845 wide xl

Milí čtenáři, radost je dar, ať už je přijímána nebo způsobována někomu dalšímu. A darovat, to je - podle Saint-Exupéryho - jako mostem překlenovat propast samoty. Konečně v radosti, že jsme nezůstali sami, také tkví skutečný smysl Vánoc, od nichž nás dělí už jen pár hodin.

Je mi tak ctí vám všem na prahu Štědrého dne popřát za celý sbor Městské policie Břeclav v klidu a radosti prožité vánoční svátky! 

Zdeněk Novák

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.