V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Břeclav: Strážníci opět mapují místa, v nichž bezdomovci přežívají zimu na divoko

Karel1

BŘECLAV (05.12.2017) - Břeclavští strážníci dnes ráno zahájili celoměstskou akci s pracovním názvem Karel. Jejím cílem zmapovat komplexním způsobem aktuální bezdomoveckou scénu, která přežívá zimu mimo azylové domy, noclehárny a podobná zařízení charitního typu.

K zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších svých dalších úkolů strážníci potřebují vědět, kde kdo z bezdomovecké komunity žije a kde lze v případě potřeby najít. Nejde však pouze o zájem z hlediska bezpečnostního, ale i téma sociálně-zdravotní, které strážníci akcentují. Při každém kontrole provizorního příbytku věnují pozornost zjevnému zdravotnímu stavu lidí trávících zimu tzv. na divoko, jejich stav průběžně monitorují a v případě potřeby jim zajišťují lékařské ošetření ev. se snaží v hledání účinné pomoci zapojením sociálního odboru města a charitní či jiných neziskových organizací. Dnes započatá Akce Karel bude pokračovat i v následujících dnech, strážníci svou pozornost zaměří také do Lanžhota a ev. Podivína, kde břeclavská městská policie vykonává službu v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv.

 

Při loňském sčítání bezdomovců městští policisté evidovali bezmála dvě desítky osob, kteří na území města Břeclavi žily ve vybydlených domech, bývalých průmyslových areálech, bunkrech či pod stany v přírodě nebo pod mosty.

Zdeněk Novák

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.