V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Vaše téma: Lišky

Na sociálních sítích (ať již v rámci profilů, skupin nebo soukromých zpráv) se stále častěji objevují informace o tom, kde všude byla v Břeclavi spatřena liška. Na toto téma, které budí emoce či obavy (dle soukromého názoru autora tohoto příspěvku bezdůvodné) uvádím za městskou policii následující. Pro stručnost a přehlednost uvedu časté otázky a k nim své odpovědi.

Lišky chodí po ulici, je to normální?

Ideální to není. Lišky však bývají spatřeny v Břeclavi průběžně po celý rok. Ne často, ale občasně. Více bývají viděny zvláště v okrajových částech města. Tradičně zvýšený výskyt bývá v zimním období.

Proč lišky nezůstanou v lese?

Lišky jsou zvědavé. Do města je žene snaha opatřit si potravu. Lidé jim v tom pomáhají - zvláště v podobě vyhazování zbytků potravin do popelnic resp. vedle popelnic. Konečně popelnice lákají i jiná zvířata - kočky, toulající se psy, potkany. Lišku nevyjímaje.

Jsou lišky agresivní nebo naopak krotké?

Ani jedno. Lišky jsou samy o sobě ostražitá, ale plachá zvířata. Značně plachá. Pakliže je někdo ve městě vyruší, utečou. Člověka nevyhledávají. Lišky jsou totiž nedůvěřivé. Pokud lišku donutí okolnosti bránit se, určitě se bránit bude jako každé jiné zvíře typu psa nebo kočky. Ale je-li možnost útěku, volí raději útěk. To platí o normálních situacích samozřejmě, jako všechny běžné informace.

Mají lišky vzteklinu?

Od roku 2002 nebyla v ČR zaznamenána nákaza vzteklinou. Lze to přičíst ve prospěch plošných protivzteklinových opatření prováděných v Česku. Na liščí populaci pak je zaměřena orální vakcinace, prováděná od roku 1989. Obecně vzato vzteklina se nemusí týkat jen lišek, psů, koček a jiných po zemi se pohybujících zvířat, ale i třeba netopýrů. /Zdroj: Státní veterinární správa/

Odchytává lišky také MP?

Ano. Pomocí tradičních odchytových pomůcek. Vzhledem k plachosti lišky je však odchyt velmi složitý a výsledek nejistý. Činíme tak ad hoc., tj. vyjíždíme na oznámení o konkrétním případu. Neprovádíme kladení návnad a pastí.

Když strážníci odchytnou lišku, co se s ní děje dále?

Je předána zástupci té které honitby. Myslivci bývá považována za škodnou. Její další osud je tedy zakódován v předešlých dvou větách.

 

Zdeněk Novák

snímek: pixabay.com

forest 2386721 960 720

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.