V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

„Dušičky“ se blíží, strážníci začali s častějšími kontrolami hřbitovů

BŘECLAV (28.10.2017) - Pod větším dozorem městských policistů jsou ode dneška břeclavské hřbitovy, které v souvislosti s dušičkovým obdobím čeká týdenní návštěvnický nápor. Větší koncentrace lidí, ale i velké množství květinových vazeb a další funerální výzdoby láká tradičně i nenechavce všeho druhu. Strážníci tak zvýší počet kontrol pohřebišť v denních i nočních hodinách. Cílem pořádkového bezpečnostního opatření je přispět ke zvýšené ochraně osob a majetku, předcházet různým druhům protiprávních jednání a odhalovat jejich případné pachatele.

Kromě fyzických kontrol slouží městské policii i obrazová záznamová zařízení. Není v moci strážníků být fyzicky přítomni 24 hodin denně na každém z břeclavských hřbitovů, je však v moci návštěvníků pohřebišť, aby dodržovali základní preventivní zásady, byli všímaví a také ohleduplní - zvláště pak ti, kteří se na hřbitov vydají motorovým vozidlem. Jakékoli informace o výskytu podezřelých osob nebo o podezřelých okolnostech nebo o zjištěném protiprávním jednání lze městské policii oznámit na bezplatném tísňovém čísle 156.

Rady pro návštěvníky hřbitovů:

 • Při úpravě hrobu mějte stále pod kontrolou své tašky a jiná zavazadla
 • není-li možné mít kabelku či tašku stále při sobě, vyjměte z ní a uschovejte při sobě cennosti v podobě např. peněženek, mobilních telefonů, hudebních přehrávačů, klíčů od bytu a automobilu apod.
 • věnujte pozornost osobám, které se po hřbitově pohybují
 • dáváte-li na hrob finančně cennější výzdobu zvláště trvalejšího charakteru (např. ozdobné lampy a lucerny, funerální výzdoba v podobě křížů a plastik z kovů apod.) fotograficky je zadokumentujte (případě poškození nebo odcizení těchto předmětů je jejich dokumentace využitelná pro účely dalšího šetření a vyčíslování škody; uchovejte také pokladní doklady o nákupu těchto předmětů;
 • zjistíte-li jakékoli poškození pomníku a hrobového místa, ev. odcizení věcí z něj, neprodleně vše oznamte na bezplatnou tísňovou linku městské policie s číslem 156;
 • tísňovou linku využijte i v případech, stanete-li se svědkem jiného protiprávního jednání nebo máte-li na něj podezření.

Zdeněk Novák

 

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.