V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

Kontakty

Městská policie Břeclav

 • ul. Kupkova 3, 690 02 Břeclav
 • ID schránky MP: vy4jayh
 • IČO: 283061
 • TÍSŇOVÁ LINKA: 156
 • Stálá služba (velitel směny): tel: (+420) 519 373 876
 • GSM brána: tel: (+420) 724 106 992
 • e-mail vždy ve tvaru: jméno.příjmení@mpbv.cz (nepoužívat diakritiku!)

 • Velitel Městské policie Břeclav: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička, tel: (+420) 519 324 560
 • Zástupce velitele pro vnější službu: Bc. Libor Büchler, tel: (+420) 519 324 562
 • Zástupce velitele pro vnitřní službu: Mgr. Zdeněk Novák, tel: (+420) 519 324 563
 • Správce rozpočtu MP Břeclav: Jana Bělská, tel: (+420) 519 324 558
 • Manažerka prevence kriminality Ing. Denisa Mahovská tel: (+420) 518 398 818
 • Dopravní výchova Lenka Rigó tel: (+420) 734 789 390

Velitelé směn MP Břeclav

 • Velitel směny 1: Mgr. Martin Borot, tel: (+420) 519 373 876; (+420) 518 398 812
 • Velitel směny 2: Jiří Konšel, tel: (+420) 519 373 876; (+420) 518 398 812
 • Velitel směny 3: Jiří Marciniszyn, tel: (+420) 519 373 876; (+420) 518 398 812
 • Velitel směny 4: Daniel Bank, tel: (+420) 519 373 876; (+420) 518 398 812

Strážníci s územní a objektovou odpovědností (okrskáři)

 • Bc. Michal Hanáček, okrsek Centrum II.: tel: (+420) 518 398 824, mobil: (+420) 601 581 094
 • Jiří Frýbert, okrsek Centrum I.: tel: (+420) 518 398 822, mobil: (+420) 601 581 093
 • Radim Lidinec, okrsek Poštorná: tel: (+420) 518 398 822, mobil: (+420) 601 581 092
 • Miroslava Muchová, okrsek Stará Břeclav: tel: (+420) 518 398 821, mobil: (+420) 601 581 095
 • Petr Uher, okrsek Charvátská Nová Ves: tel: (+420) 518 398 824, mobil: (+420) 601 581 091

Přestupkové oddělení

 • ul. Kupkova 3, 690 02 Břeclav
 • str. Soukopová Marcela, tel. (+420) 518 398 826
 • str. Zbytovská Zuzana, tel. (+420) 518 398 827

 • Pondělí - Pátek 7:00 - 19:00 hod.

Ztráty a nálezy, správa parkovacích karet

 • ul. Kupkova 3, 690 02 Břeclav
 • tel: (+420) 519 324 564, (+420) 702 130 457
 • referent: Jana Büchlerová

 • Pondělí: 08:00 - 17:00
 • Úterý: 08:00 - 14:00
 • Středa: 08:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 08:00 - 14:00
 • Pátek: 08:00 - 12:00


Kde nás najdete

Nepřehlédněte

Městská policie

 • Kupkova 3, 690 02 Břeclav 
 • tel.: +420 519 373 876, +420 724 106 992 
 • fax: +420 519 321 348
 • e-mail: info@mpbv.cz

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.